Như thế nào tên miền đẹp?

Tên miền đẹp là tên miền ngắn gọn dễ nhớ

Tên miền đẹp là tên miền từ khoá có lượng người tìm kiếm nhiều vượt trội

Tên miền đẹp là tên miền có thể sử dụng làm thương hiệu